Close

Citadel wil graag oor jou praat.

Citadel wil graag oor jou praat. Hulle wil gesels oor jou merkwaardigheid en oor jou welvaart.

En min instansies is so goed voorbereid om met jou oor jou welvaart te praat as Citadel. Hulle ken mense en hulle ken veral hulle kliënte. Want hulle kliënte is mense soos ons, wat hulle bekommer oor dinge soos hulle toekoms.
As spesialis welvaartbestuurders weet Citadel hoe om jou te help om jou merkwaardigheid te bereik.

Jou merkwaardigheid is jou lewe na geld. En Citadel help jou om jou merkwaardigheid te bereik. Wat dit ookal is.
Citadel help hoë-waarde kliënte om hul welvaart op ‘n professionele en verantwoordelike manier te bestuur en te laat groei.

By Citadel begin die verhouding tussen kliënt en welvaartbestuurder altyd met ‘n gesprek.

Hoe wil jy lewe?

  • Wat is jou onontginde potensiaal?
  • Wat moet jou nalatenskap aan jou familie wees?
  • Wat is jou beleggings-temperament of beleggings-persoonlikheid?
  • Daarna begin hulle beplanning, en omdat geen twee mense se behoeftes en geen twee beleggings-strategieë dieselfde is nie, kry elke individuele belegger Citadel se onverdeelde aandag.

Jou welvaart is vir jou belangrik, en jou beleggings-welsyn is vir Citadel belangrik. Daarom is Citadel se plaaslike en internasionale kennis en ervaring deurentyd tot jou beskikking. Selfs wanneer die onvoorspelbaarheid van die wêreld sy invloed op jou lewe en beleggings laat geld, is Citadel se mense en tegniese vaardigheid tot jou beskikking.

Citadel weet hulle kan nie die toekoms voorspel nie. Daarom beplan en posisioneer hulle jou beleggings so dat jou welvaartsgroei op koers bly, ongeag die onvoorspelbaarheid van die invloede op jou beleggings. Hulle toets die beleggingstrategie en portefeulje teen ‘n verskeidenheid ekonomiese modelle en pas jou beleggings daarby aan om die invloed van onsekerheid en onverwagse gebeure te neutraliseer.

Citadel se benadering is sterk daarop gefokus om emosie uit jou beleggings-strategie te neem en gefokusde besluite oor jou welvaart-skepping te neem.

As jy verstaan wat die verskil is tussen rykdom en welvaart, en laasgenoemde jou prioriteit is, gesels met Citadel, een van Boekejol se gewaardeerde borge en ondersteuners.

Kyk die video om te sien of Citadel jou tipe welvaartbestuurder is.