Close

Atterbury – die maatskappy met ‘n gewete

Atterbury Eiendomsgroep is een van daardie uitsonderlike maatskappye met ‘n sosiale gewete wat net so sterk is soos hulle dryfkrag om suksesvolle winkel- kantoor- en residensiële ontwikkelings op te rig.

En die Atterbury Trust is die gewete van die Atterbury groep.

Die trust is in 1994 in die lewe geroep met die doel om die opleiding van Afrikaanssprekende behoeftiges te bevorder. Die trust ken beurse vir tersiêre opleiding toe aan minderbevoorregte studente. Die beurse word toegeken op grond van finansiële behoeftigheid en geïdentifiseerde potensiaal.

Atterbury Trust het hul gemeenskaps-betrokkenheid intussen verder uitgebrei met projekte om Afrikaanse skole en kleuterskole in die minder gegoede Westelike dele van Pretoria finansieel by te staan met opgradering en instandhouding van fasiliteite en die subsidiering van onderwysers se salarisse.

Sedert 1999 het meer as 600 studente met Atterbury beurse gestudeer. Meer as 300 studente wat al hul studies voltooi het lewer reeds opbouende bydraes tot Suid-Afrika se ekonomie.

n Tweede doelstelling van die Atterbury Trust is om kuns en kultuur te bevorder en doen dit veral met die Atterbury Teater in Lynnwood Bridge langs die N1 in Pretoria. Die teater lewer onskatbare bydraes tot die ontwikkeling van kunstalent deur middel van kwaliteit produksies en bied ook die Atterbury Nasionale Klavierkompetisie aan.

Die trust is ‘n ruggraat-borg van Boekejol en FilmRol en die Atterbury Teater is die naaf van die feeswiel.

Daarom is dit maklik om ‘n beroep op ons ondersteuners, die boek- en filmliefhebbers van Pretoria, te doen om betrokke te raak as borge van die Atterbury Trust. Elke R50 000,00 wat die trust van buite-bronne insamel, kan een student se toekoms verseker.

Lees gerus hier met watter verantwoordelikheid hierdie onontbeerlike instansie met jou geld omgaan en hoe jy kan besluit hoe hulle dit aanwend.

Bankbesonderhede vir skenkings

Rekening: Atterbury Trust

Nedbank: 1497004187

Takkode: 149745

n Artikel 18 A-sertifikaat word aan die skenker uitgereik sodat die belastingvoordele van so ’n skenking benut kan word.

Maar die Atterbury Trust sou nie bestaan het sonder die Atterbury Groep nie.

Die groep is aktief in die eiendomsmark deur

 • eiendomsontwikkeling: kleinhandel, kommersieel, industrieel en residensieel;
 • batebestuur;
 • verhuring;
 • korporatiewe dienste.

Atterbury het onstaan met die doel om winkelsentrums en kommersiële geboue in Suid-Afrika te ontwikkel maar die maatskappy is nou wêreldwyd suskesvol in die eiendomsmark betrokke.

Lees meer or die Atterbury Groep

Atterbury Groep se ontwikkelings sluit in:
 1. Club 2
 2. Atterbury Wedge
 3. Old Mint Park
 4. Club 5
 5. Precinct 14
 6. Kumasi City Mall
 7. Club 2 – Die Klubhuis
 8. Randport Industrial
 9. Elawini Lifestyle Estate
 10. Manda Hill Mall
 11. Club 3 – Advocates & Medical
 12. Richmond Park
 13. Hillside Residential
 14. Pemba Retail
 15. Deloitte – Waterfall
 16. Jetpark
 17. Richmond Corner
 18. Gerhard Moerdijk
 19. The Falls Lifestyle Centre – Phase II
 20. Mediclinic Offices
 21. Dunes Mall Walvis Bay
 22. PwC Tower
 23. West Hills Mall Extension
 24. Precinct 14
 25. Precinct 14 Retail
 26. Erasmuskloof Retail Centre
 27. Sawmill Retail
 28. Lodi Ridge Retail
 29. Riversands Retail
 30. Linksfield Retail
 31. Newtown Dealerships

Lees meer oor die Atterbury Groep se ontwikkelings