Close

July 15, 2017

BoekeJol- en FilmRolfees: RADIODRAMA SLYPSKOOL

Radio is die teater van die gedagte. “Radio is steeds relevant, want dit is die énigste elektroniese massamedium wat die bekoring van persoonlike, intieme meelewing bied”, sê dr. Eben Cruywagen wat die aanbieder is by die Radiodrama slypskool van die 2017 BoekeJol – en FilmRol fees.

Dr. Cruywagen was Senior Omroeper/Regisseur by Radio Suid-Afrika, Afrikaans Stereo en Radiosondergrense. Hy was ook deeltydse dosent (elektroniese media) by die Drama departement van die Universiteit van Stellenbosch. Tydens sy loopbaan het hy nagenoeg 130 hoorspele (enkeldramas) en meer as 25 vervolgverhale geregisseer.

As woorde en skryf in jou gene loop, kan jy kom leer hoe om stories te vertel met klank. Die slypskool gaan ondermeer fokus op die formaat van die Radiodrama; struikelblokke waarna beginners moet oplet; die rol van teks keurders en praktiese skryfoefeninge. Die slypskool vind plaas by Citadel, Kaaimansgebou, Lynnwood Bridge op Vrydag 18 Augustus vanaf 14:00 – 17:30.

Daar is slegs 30 plekke en belangstellendes moet so gou as moontlik hulle versoek stuur aan info@boekejol.co.za om die registrasievorm te ontvang.

Leave a Reply